Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder

Ny patient?

Er du ny patient i klinikken? Klik her og læs mere om brugeroprettelse.

Nyheder

Her finder du aktuelle nyheder i klinikken fx. ferie, prisændringer, ny hjemmeside m.m.

Kontakt

Find vej og kontaktinformationer
på klinikken her.

Velkommen til lægehusets hjemmeside

Her vil I kunne læse om aktuelle nyheder , finde praktisk info og anvende selvbetjeningen.

Lægerne i Solbjerg kan ligeledes følges på Facebook.  Husk at synes godt om eller følge os, så du kan holde dig orienteret om nyheder og vigtig information.

www.facebook.com/laegerneisolbjerg

Værdigrundlag

Vi ønsker at være det naturlige sundhedscenter for borgere i lokalområdet og vi ønsker at drive et moderne velfungerende lægehus, hvor vores patienter føler det naturligt at henvende sig med helbredsproblemer af enhver karakter.

  • Vi skal være vore patienter til hjælp, trøst og lindring i krise, sorg og sygdom.
  • Vi vil tilbyde vores patienter udredning, behandling og opfølgning af høj faglig kvalitet.
  • Vi anser sundhedsfremme og forebyggelse som en væsentlig del af vores arbejde.
  • Mødet mellem patient og sundhedsperson i lægepraksis baseres på gensidig tillid og respekt.

Et højt fagligt niveau med løbende opdatering er nødvendigt for at kunne tilbyde relevant undersøgelse og behandling indenfor det store spektrum af helbredsmæssige problemer, som vi møder i vores hverdag.
For at fremme ovennævnte formål forpligter alle læger og medarbejdere sig til fortsat at følge den praktiske og teoretiske udvikling indenfor faget Almen Medicin ved deltagelse i kurser, kritisk læsning af litteratur og efteruddannelse på anden vis.
Dagsorden i konsultationen sættes primært ud fra dine behov som patient, i dialog med læge/personale.

Hvad du som patient kan forvente af os

Vi tilstræber at yde den bedst mulige behandling og service inden for de givne rammer.
Vi er lydhøre overfor kritik – som du bedes rette til lægerne, idet vores personale arbejder ud fra vores retningslinjer.
Vi værner om tavshedspligten og fortroligheden.

Forventninger til dig som patient

Du overholder konsultations aftaler – specielt af hensyn til medpatienter.
Du har forståelse for at det kan være nødvendigt at opprioritere patienter, hvis helbredstilstand gør det nødvendigt.
Du har forståelse for at det kan være nødvendigt at aftale flere konsultationer ved flere problemstillinger, idet vi kun har mulighed for at behandle et begrænset antal problemstillinger pr. konsultation . I denne tid er indregnet lægens tid til orientering i journalen inden du kommer ind samt efterfølgende lægens arbejde med journalføring, evt henvisninger og recepter.

Åbningstider

TelefontidKonsultation
Mandag8.00 – 12.00 8.00 – 16.00
Tirsdag8.00 – 12.007.00 – 16.00
Onsdag8.00 – 12.007.00 – 16.00
Torsdag8.00 – 12.008.00 – 16.00
Fredag8.00 – 12.007.00 – 14.00

Kviktider – med tidsbestilling, der kan bookes fra dagen før fra kl. 13.30. Der vil altid være ledige tider, der kan bookes samme morgen ved f.eks. pludselig opstået sygdom.

Der vil enkelte dage være udvidede perioder med kviktider. Det vil fremgå af tidsbestillingen ved onlinebooking.

Receptionen åbner først op for henvendelser alle dage kl. 08.00. Receptionen er ligeledes lukket hver dag mellem kl. 12.30-13.15, i forbindelse med at personalet afholder frokostpause.

Karin Gubi

Karin Gubi

Speciallæge i almen medicin

Pernille Ruban

Pernille Ruban

Speciallæge i almen medicin

Troels Buus Trebak

Troels Buus Treebak

Speciallæge i almen medicin

Toke Falkenberg Holst

Toke Falkenberg Holst

Speciallæge i almen medicin

Kristian Voergaard

Kristian Voergaard

Speciallæge i almen medicin

Karen MannerJakobsen

Karen MannerJakobsen

Uddannelseslæge

Bjørn Ridderhold

Bjørn Ridderhold

Uddannelseslæge

Maria Herskind

Maria Herskind

Uddannelseslæge

Klinikken er et kompagniskab ejet af fire læger, Karin Gubi, Pernille Ruban, Troels Buus Treebak og Toke Holst Falkenberg. Som patient er man tilmeldt lægehuset, men man kan selvfølgelig vælge en fast læge.
Dog må man i tilfælde af akut sygdom eller lægens fravær eventuelt vælge en af klinikkens andre læger.

Kristian Voergaard er fastansat praktiserende læge.

Klinikken er desuden uddannelsessted for yngre læger. Vi har således i klinikken jævnligt ansat læger under uddannelse, som har selvstændige konsultationer under supervision af de faste læger

Lotte Carly Wind

Lotte Carly Wind

Sygeplejerske

Lone Kjærgaard Wibe

Lone Kjærgaard Wibe

Sygeplejerske

Malene Viktoria Grønbæk Gregersen

Malene Viktoria Grønbæk Gregersen

Jordemoder

Gitte Bordinggaard Klausen

Gitte Bordinggaard Klausen

lægesekretær

Lægesekretær

Laura Vang Sparsø

Laura Vang Sparsø

Lægestuderende

MMia Kjærgaard Jensen

Mia Kjærgaard Jensen

Lægestuderende

Steffen Mortensen

Steffen Mortensen

Lægestuderende

Johanne

Johanna Clausen Koerner

Lægestuderende

Sandra Christine Haugaard

Sandra Christine Haugaard

Lægestuderende

Kristian Damgaard

Kristian Damgaard

Lægestuderende

Marie Hansen

Marie Hansen

Lægestuderende

Johanne Hansen

Johanne Hansen

Lægestuderende

Kathrine Chander

Kathrine Chander

Lægestuderende

Som klinikpersonale er ansat to lægesekretærer og to sygeplejersker samt en jordemoder. Lægesekretærerne varetager diverse administrative opgaver, medicinbestilling, telefonvisitation med mere. 
Herudover er der et antal lægestuderende ansat til varetagelse af diverse opgaver i sekretariatet, samt sygeplejefaglige opgaver bl.a. i laboratoriet. Nogle af de studerende hjælper ligeledes med at lave års- og helbredskontroller, foretager bl.a. influenzavaccinationer, blodprøvetagning mv..