En konsultation varer som udgangspunkt 10-15 minutter og kan foregå ved en læge eller ved klinikpersonalet.
Ved børneundersøgelser, graviditetsundersøgelse, samtaleterapi, attester og lignende afsættes der ofte ekstra tid.

Forberedelse er vigtig!
Som patient er du medansvarlig for at bruge den afsatte tid bedst muligt. Derfor er det vigtigt at du forbereder din konsultation. Skriv eventuelt vigtige punkter ned. Vær realistisk – hvad er det vigtigste at få talt om i dag? Hvis ikke alt kan nås på én konsultation, er du velkommen til at booke en ny.